Бази данни

Индекс ООД предлага:

- информационни библиографски и реферативни бази данни на CD-ROM на Руския институт за научно-техническа информация (ВИНИТИ) и Института за научна информация по обществените науки (ИНИОН) към Руската академия на науките

- он-лайн достъп до реферативни и пълнотекстови бази данни 

- он-лайн достъп до електронни версии на научни периодични издания

 

- абонаментен достъп до електронен контент на Springerlink, Elsevier, Wiley, JSTOR, Muse, CAS, Taylor & Francis, Oxford, Cambridge, MIT Press и други.