ВИНИТИ он-лайн БД

  

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

 

 

  

 

Базата данни (БД) на ВИНИТИ е, одна от най-голeмите бази данни в Русия по естествени, точни и технически науки. Включени са всички реферати от РЖ (Реферативый Журнал) ВИНИТИ от 1981 г .
Общият объем на БД е повече от 20 милиона документа. БД се създава по материали от периодични издания, книги, фирмени издания, материали от конференции, тезиси, патенти, нормативни документи, депонировани научни работи. От тези материали 30% са от руски источници. БД на ВИНИТИ се актуализират всеки месец.

Документите, включени в БД ВИНИТИ съдържат: библиографско описание, ключови думи, рубрики и реферат на първоизточника на руски език.

  

Ползването на базите данни на ВИНИТИ е възможно само чрез договор с "Индекс" ООД .Вход за базите данни на ВИНИТИ