Spingerlink он-лайн БД

  

 

 

 

 

Базата данни SpringerLink включва над 1700 пълнотекстови електронни версии на научни списания – изданията на Springer-Verlag: Kluver, английските версии на списанията на руското академично издателство ”Наука” и др. Публикуваните списания в сравнение с печатните им аналози са обогатени с допълнителни възможности: мултимедийни средства, предоставяне на данни, които липсват в печатните статии, възможност за ползвателя да работи в интерактивен режим с формули и уравнения, да влага в тях свои значения на променливите или свои графични данни, да добавя други илюстрации и графики, да провежда електронни форуми на специалисти, работещи в специалните области.

 

Вход за базите данни SpringelLink