ЗА НАС

За нас

"ИНДЕКС" е официален представител на Руската академия на науките и водещи издателства от Русия.
От шестнадесет години "Индекс" е директен вносител и разпространител в България и страните от Източна Европа на периодика и книги от Русия, Европа и САЩ.
Наши партньори са най-големите научни издателства в Русия, както и водещи разпространители на периодика в Русия.
Наши клиенти са Българската академия на науките, Българските университети, Българските национални и регионални библиотеки, Българските държавни институции, Българските национални медии, Български и международни филми, Посолства, Банки.

About Index Ltd.

“INDEX” is an official representative of the Russian Academy of Sciences and leading Russian publishers.

For sixteen years “Index” is an immediate importer and distributor of Russian, European and North American periodicals and books for Bulgaria and the countries of Eastern Europe.

Our partners are the largest Russian publisher of scientific literature as well as leading Russian distributors of periodicals.

Our clients are the Bulgarian Academy of Sciences, the Bulgarian universities, the Bulgarian national and regional libraries, the Bulgarian state institutions, the Bulgarian national media, Bulgarian and international film companies, Embassies, Banks.